Trạm Y tế - tổ chức thực hiện phun thuốc diệt côn trùng tại Trường TIểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hồng Đức

8/17/2023 10:23:58 AM
Thực hiện kế hoạch năm học  2023-2024. Trạm Y tế - Ban QL KTX, Y tế và ANTT đã tham mưu cho Ban Giám hiệu Nhà trường về công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm do côn trùng gây ra  như dịch sốt xuất huyết, kiến ba khoang. Trạm Y tế đã lập kế hoạch tổ chức thực hiện phun thuốc diệt côn trùng ( muỗi, ruồi, kiến , gián..) tại trường tiểu học , trung học cơ sở và trung học phổ thông Hồng Đức (khu nhà A4) đảm bảo  công tác phòng chống dịch bệnh.
Một số hình ảnh Trạm y tế phun thuốc diệt côn trùng (Diệt muỗi, ruồi, gián, kiến…)Media/2032_qlnt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/mot-so-hinh-anh-phun-thuoc-diet-con-trung-20230817084734-e.jpg
Media/2032_qlnt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/z4610494378205-c062d3a76724381f31adaaa7b0448467-20230817084919-e.jpg
Media/2032_qlnt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/z4610495634978-43b1fd4bb0c3ab46a6d0d237cf5a9e10-20230817085909-e.jpg
Media/2032_qlnt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/z4610496121164-05a5f6909718cb19b81ecb7e47ffdd75-20230817085930-e.jpg
Media/2032_qlnt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/z4601744543020-dc18fcabd5208a95b633e3d227d206b9-20230816075941-e.jpg
Media/2032_qlnt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/z4601745001633-1075f48436fcc5ca9a36edbda01cc323-20230816075935-e.jpg
Media/2032_qlnt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/z4601744976971-f5a0e78d020020981e933615fc18f73f-20230816075928-e.jpg
Media/2032_qlnt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/z4601744950060-becf73f9cd8bd7ccaaa2ad748f2c01e5-20230816075917-e.jpg
 

 

Media/2032_qlnt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/z4610494724313-f3cf695b04dfb5ecdf13b48765438f24-20230817091339-e.jpg

 

Tin liên quan