Lịch tuần 6 năm học 2021 - 2022

9/22/2021 8:20:25 AM

BAN QLNT - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06                                          (Từ ngày 20/9/2021 đến ngày 26/9/2021)

   Thứ,

ngày

Địa

điểm

Thời gian, nội dung

Thành phần

Chủ trì

Chuẩn bị

    Hai

   20/9

P.101

NK

7h30’: Hội ý CB cốt cán Ban QLNT

Các đ/c: Lê Văn Huấn, Nguyễn Văn Bích, Lê Văn Thanh, Nguyễn Thị Hường; mời thêm đ/c Lê Thanh Hà dự họp đầu buổi họp.

PTB Lê Văn Huấn

 

   Ba

   21/9

 

 

 

 

 

    22/9

 

 

 

 

 

Năm

23/9

 

 

 

 

 

Sáu

24/9

 

 

 

 

 

Bảy

25/9

 

 

 

 

 

CN

26/9

 

 

 

 

 

Ghi chú:

      - Từ thứ 2 (20/9/2021) toàn thể CB trong ban đi làm lại bình thường.

      - Cử đ/c Hường, Tr Huấn hàng ngày trực tiếp sinh tại Phòng 302 NĐH hoặc Hội trường lớn của Nhà trường;

      - Các đ/c CB QLNT nắm lại số phòng SV cũ đã đăng ký, số phòng còn trống báo lại đ/c Hường để bố trí SV mới; trực tại tổ để bố trí SV mới;

      - Các đ/c CB kỹ thuật tiếp tục sửa chữa các trang thiết bị theo kế hoạch hoặc phát sinh;

      - Đ/c Hoàng đưa các thông tin của Ban lên trang Web mới (Theo Thông báo của Nhà trường).

14 giờ 30’, ngày 17 tháng 9 năm 2021

PHÓ TRƯỞNG BAN QLNT

 

(Đã ký)

 

 

 

Lê Văn Huấn

             

 

 

Tin liên quan