Lịch tuần 1 năm học 2021 - 2022

8/15/2021 7:32:24 PM

BAN QLNT - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC           LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01                              (Từ ngày 16/8/2021 đến ngày 22/8/2021)                  

   Thứ,

ngày

Địa

điểm

Thời gian, nội dung

Thành phần

Chủ trì

Chuẩn bị

    Hai

   16/8

P.101

 NK

8h00’: Họp Ban QLNT

Toàn thể CBVC-LĐ trong Ban QLNT

PTB Lê Văn Huấn

 

   Ba

   17/8

 

 

 

 

 

18/8

 

 

 

 

 

Năm

19/8

 

 

 

 

 

Sáu

20/8

 

 

 

 

 

Bảy

21/8

 

 

 

 

 

CN

22/8

 

 

 

 

 

 

10 giờ 30’, ngày 13 tháng 8 năm 2021

PHỤ TRÁCH BAN QLNT

(Đã ký)

 

 

Lê Văn Huấn

 

             

 

 

Tin liên quan