Kế hoạch tổ chức cuộc thi " Phòng ở kiểu mẫu trong Ký túc xá" năm học 2022-2023

8/30/2022 2:08:10 PM

         Hướng tới kỷ niêm 25 năm thành lập Trường Đại học Hồng Đức ;

       Thúc đẩy sinh viên nội trú nâng cao tinh thần làm chủ, tự quản , học tập, rèn luyện và xây dựng Ký túc xá “ Sạch sẽ - An toàn – Văn Minh”, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà Trường. Nhà Trường triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi “Phòng ở kiểu mẫu trong Ký túc xá “ năm học 2022-2023

  1. Thời gian tổ chức: Từ ngày 06/09 đến ngày 22/09/2022
  2. Tổ chức chấm thi: Từ ngày 12/09 đến 16/09/2022
  3. Tổng kết trao giải: Ngày 22/09/2022
Tập tin đính kèm

Tin liên quan